LEASING PRACOWNICZY

I PRACA TYMCZASOWA

Zakres usług

Niezwykle szybko dostarczymy odpowiednio wyselekcjonowaną kadrę pracowników dla Twojej firmy. W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług sprawujemy nieustanną kontrolę nad naszymi pracownikami.

REKRUTACJA

Dobieramy pracowników wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych

DOKUMENTACJA

Administrujemy wszelką dokumentacją kadrowo-płacową oddelegowanych pracowników.

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia i pozwolenia niezbędne do podjęcia pracy (BHP i p. poż.).

BADANIA

Delegujemy kandydatów na badania lekarskie właściwe do wykonywanej pracy.

ZASTĘPSTWO

Zapewniamy zastępstwo za oddelegowanego pracownika w przypadku jego chwilowej absencji.

JAKOŚĆ

Monitorujemy w sposób ciągły jakość wykonywanej przez pracownika pracy oraz realizację zadań.

Dzięki doświadczeniu wypracowaliśmy model działania, który gwarantuje naszym Klientom stuprocentową satysfakcję we współpracy z Agencją Pracy Tymczasowej Work&Benefit

Model Take The Best


Wynajmując pracownika tymczasowego możecie Państwo łatwo przekonać się czy spełnia on wszystkie stawiane mu wymagania, a po okresie pracy tymczasowej bez żadnych ograniczeń zatrudnić najlepszych kandydatów we własnej firmie. Jesteśmy "pod ręką" i reagujemy na Twoje potrzeby bez zbędnej zwłoki.


  • Prosty i przejrzysty system rozliczeń - jedna faktura VAT.
  • Gwarancja satysfakcji - jeśli kandydat nie sprawdzi się w okresie próbnym, natychmiast przeprowadzamy dodatkową rekrutację i zastępujemy pracownika niespełniającego Państwa wymagań.
  • Szybko reagujemy - możliwość szybkiego i swobodnego zwiększania lub zmniejszania zapotrzebowania na dodatkowych pracowników.
  • Stała koordynacja projektu - oddelegowujemy do Państwa potrzeb indywidualnego opiekuna, który w każdej chwili służy pomocą i pozostaje z Państwem w stałym kontakcie.
  • Rekrutacja międzynarodowa - oferujemy wynajęcie pracowników pochodzących z Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i innych Państw oraz organizujemy noclegi dla ww. pracowników
  • Adres: 62-510 Konin, ul. Konwaliowa 14
  • Tel: +48 887 881 6020
  • Tel: +48 887 881 601
  • Email: biuro@pracujznami.eu

Work&Benefit Sp. z o.o. | 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone