Dla pracodawcy

Dla pracodawcyAgencja Pracy Tymczasowej WORK&BENEFIT Sp. z o. o. jest w stanie niezwykle szybko dostarczyć odpowiednio wyselekcjonowaną kadrę pracowników dla Twojej firmy. Zakres oferowanych usług: rekrutację i dobór pracowników (wykwalifikowanych jak i niewykwalifikowanych), administrowanie dokumentacją kadrowo - płacową oddelegowanych pracowników: zawieranie umów prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie zestawień godzinowych, rozliczanie zwolnień lekarskich, urlopów, składek ZUS itp. przeprowadzanie niezbędnych do podjęcia pracy szkoleń (BHP i p.poż.), badania lekarskie, zastępstwo za oddelegowanego do Państwa pracownika w przypadku jego chwilowej absencji. 
W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług sprawujemy nieustanną kontrolę nad naszymi pracownikami. Po oddelegowaniu do Twojej firmy naszego pracownika jesteśmy w stałym kontakcie celem ciągłego monitorowania jakości wykonywanej przez niego pracy.

Korzyści:

 • Możliwość szybkiego reagowania na zmiany w natężeniu prac - dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku.
 • Możliwość zatrudniania na krótki czas - realizacja zadań bez konieczności zwiększania ilości etatów.
 • Możliwość sprawdzenia pracownika przed zaproponowaniem stałej współpracy.
 • Możliwość zamiany pracowników nie spełniających oczekiwań.
 • Stan zatrudnienia u Klienta obejmuje tylko własnych pracowników.
 • Możliwość dopasowania kosztów do bieżących potrzeb zatrudnienia.
 • Odciążenie działów personalnych - agencja przejmuje odpowiedzialność za całość prac związanych z procesem rekrutacji i kosztami obsługi kadrowo-płacowej.
 • Odciążenie budżetu Klienta w części kosztów stałych.
Agencja przejmuje na siebie problem absencji, choroby lub urlopu pracownika tymczasowego.

Agencja przejmuje odpowiedzialność za całość prac związanych z procesem rekrutacji, potrafi szybko dostarczyć odpowiednią liczbę kandydatów do pracy. Pracodawca użytkownik zwolniony jest z obowiązku prowadzenia prac administracyjnych (podpisywanie umów, rozliczenia urlopów, wynagrodzenie za chorobę, naliczanie wynagrodzenia i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, składki na ZUS, itd.) – co oznacza odciążenie działu personalnego.
Kiedy można stosować pracę tymczasową?

 • okresy nasilenia produkcji/usług,
 • zastępstwo etatowego pracownika,
 • prace powodujące dużą rotację pracowników,
 • okolicznościowe akcje promocyjne,
 • okres próbny przy zatrudnianiu nowego pracownika na etat,
 • specyficzne prace związane z nieustannym wahaniem poziomu zatrudnienia,
 • wykonanie prac nietypowych, które nie są związane z profilem działalności przedsiębiorstwa.